David J. Peterson 6

Username:Dedalvs
Link:/people/51/
Homepage: David J. Peterson's Web Thing
Country: United States of America
L1/First language: English
Joined: 2008-06-06 23:00 UTC
Languages added:
Manager for:
Editor for:

Translations (64)

Cogito ergo sum Kamakawi A omo ei, epe hala'i.
Colorless green dreams Kamakawi Au olo oloko io kama tovuka.
Farewell Dothraki Fonas chek, zhey $
Farewell Kamakawi Ie nikula, he $!
Farewell Kelenala Nisi $!
Fight linguistic extinction! Kamakawi A poteka i fiwialeke kalaka! E he'ele i kalaka!
Greeting Dothraki Athchomar chomakaan
Greeting Kamakawi I elea
Greeting Kelenala Hasa
Greeting Sathir Espho
Greeting Zhyler Eyan šeyaša
I can eat glass Kamakawi A hava ei ie tiataká tou; ae itule i'i oku.
I can eat glass Kelenala Ma maka pele taku; eni oki li ma onu.
Proletariat of the world Kamakawi He u pulipu poinotu, uimu!
The Tower of Babel Kamakawi Ka peka i ape kalaka oi oalala poi. Kau imawawakaiu upea a ie ku neva'a i ava ae peka Tinala pe, ku hepale ae pe. Ku hekala i ika ti, "He'ea, he lama ue i kanivi u kava i uamo." Kae kanivi i leya ka iele i i'iele poupea. Ku hekala poiu ti, "He paki ue i paleumi oi penute i ue a kopu ono o penute iu kawi, au atau ue, heoku u kawakawa'u heva e ave o peka". Ka kau Takepolilao ele mata ie paleumi oie penute kau paki mali tiemi i. Ke hekala poiu ti, "He! Ape peka, a ape kalaka i upea uila, au hepaka upea i iko. Oku li'u eleumi au takepo'u upea i hoa liwi'u upea a. "Ima! He kau ei e mimile ie kalaka o upea pe, aupe kala upea ioku ika." Ke kawkawa Takepolilao i upeape heva e ave o peka, kau pu'uke upea ie paleumi. Ape tomi'u amo ti "Imimile", ale mimile Takepolilao ie kalaka o inotu uila pe, e kawakawa i upeape heva e ave o peka.
We are humans Dothraki Kisha voji ma kisha dothraki she rhaesheseroon.
CIV IV: Order 1 Kamakawi Iti heva!
CIV IV: Order 2 Dothraki K'athjilari.
CIV IV: Select 6 Dothraki Ai?
CIV IV: Select 6 Kamakawi Ea?
CIV IV: Select 6 Kelenala Aywa?
CIV IV: Select 8 Kamakawi Ai fule uku ti ia ai?
CIV IV: Select 8 Kelenala Ya holi e?
Travelphrases 1 Kamakawi Ai ipale li'i i ala ai?
Travelphrases 1 Kelenala Ho yu ma ki yasa ele?
Travelphrases 1 Sathir Anngaðwelu kaðwanto anne lozuna?
Travelphrases 1 Zhyler Ezgam gaðakfet?
Travelphrases 2 Kamakawi Ai ava i ala ai?
Travelphrases 2 Kelenala Tale ki yasa ele?
Travelphrases 2 Sathir Anngaðwelu padanga lozuna?
Travelphrases 2 Zhyler Dayða gaðakfet?
Travelphrases 3 Kamakawi Ai fekuite i ala ai?
Travelphrases 3 Kelenala Naykiwayle ki yasa ele?
Travelphrases 3 Sathir Anngaðwelu turanenthalas lozuna?
Travelphrases 3 Zhyler Vekwiðe gaðakfet?
Travelphrases 4 Kamakawi Oku kopu ia i'i pe oku!
Travelphrases 4 Kelenala Sa oki tayla ma o heye!
Travelphrases 4 Sathir Ruuli ur ame thodono!
Travelphrases 4 Zhyler Zase ökmerez!
LCC2 live relay Kamakawi "E Leya Oala" Kipe ka olomo ei ale ava a, kepe he'a ti leya pokae oala tou. Ke nu'e ie leya oala ke hekala ti, "He! Ai ia i leya oala ai?" Kae hekala leya oala ti, "Ea: ei i leya oala." Ka ulaya ei ie leya oala ti, "Ai oku hekalale ia i'i ae ale pokane o ia le koku ai?" Kae hekalaka leya oala ti, "Ale ei i leya oala takepalaki." Ka tovukale oalala tileya oala i'i, kaepe lalau ei i amo aeiu aila poiu. Oku ke mata ie leya oala okuka.
LCC3 live relay Kamakawi Tiku ie avame, U'upi i aila poiu. A fulele ei e U'upi i aila poiu. Uila oloko o'i, U'upi i aila poiu. Mata i eneta li eine, U'upi i aila poiu.
LCC4 live relay Dothraki "Dorvi Zichome" Kash chiori zheana dothra yomme osoleth, kash me nem annakh ki dorvi. Ast dorvi ki, "Zhey chiori zheana! Yer allayafi anna. Anha zalak kemolat ma yeroon." Chiori jas. "Kifindirgi yer zali meyer nem akemi m'anhoon? Yer vos nesi hakees anni akka." Qaf dorvi ki, "Hakees yeri? Anha vos qafo qisi hake yeri: Anha qaf meyer nem akemi m'anhoon. Fini elzikh yeri?" "Jini elzikh anni", ast chiori fini zirisse oggoes dorvoon m'arakhoon mae. Majin oggo dorvoon, chilay sh'ejakh, ast, "Majin...elzikh yeri 'ai'?"
Yesterday's boys Kamakawi Kau pataki pou mata'u ti'i kipe iu Kala oi Tieke.
Happy New Year! Dothraki Firesofi sasha vezhvena!
Merry Christmas! Dothraki Ajjalani neaka vezhvena!
Emma Dothraki Ema
Jacob Dothraki Jakovo
Leon Dothraki Leono
Mary Dothraki Mari
Mia Dothraki Mia
Oliver Dothraki Oliviro
Olivia Dothraki Olivia
1HGT: #1 Dothraki Qazer virzetha.
1HGT: #2 Dothraki Me qazer Joni.
1HGT: #3 Dothraki Anha azhak qazer Jonaan.
1HGT: #4 Dothraki Kisha azhaki qazer maan.
1HGT: #5 Dothraki Me azha mae Jonaan.
1HGT: #6 Dothraki Me azha mae maan.
1HGT: future Dothraki Me vazha mae maan.
1HGT: must Dothraki Anha'th azhak mae maan.
1HGT: neative #1 Dothraki Qazer vo virzetho.
1HGT: negative #3 Dothraki Anha vos azhak qazer Jonaan.
1HGT: past Dothraki Me ray azh mae Jonaan.
1HGT: want Dothraki Anha zalak azhat mae maan.

Badges (17)